Karel Doormanstraat - Huenderstraat - Klaashofweg Eibergen

Nieuwbouw 12 woningen
ProWonen bouwt 7 gelijkvloerse - en 5 gezinswoningen op verschillende locaties aan de Karel Doormanstraat, Huenderstraat en Klaashofweg. De Gemeente Berkelland legt nieuwe parkeerplaatsen aan en verzorgt de groenvoorziening. Zo ontstaat op beide plekken een goede invulling van de woonomgeving.


ProWonen gaat de bouw van twaalf woningen opsplitsen
Door de coronacrisis komt het werk bij aannemers stil te liggen in de bewoonde woningen. Voor de continuïteit van het werk is het voor aannemers van belang nu deze gaten op te vullen. Dit is indirect ook van belang voor ProWonen als opdrachtgever van deze aannemers. De bouw van de 5 gezinswoningen past binnen het bestemmingsplan en biedt ons de mogelijkheid om de bouw hiervan naar voren te halen.

Bouw vijf gezinswoningen
Het was de bedoeling om beide locaties gelijk op te laten lopen. Daarvoor moest eerst de bestemmingsplanherziening worden afgerond voor de zeven laagbouw woningen. De bouw zou in één bouwstroom worden uitgevoerd. Met de herziening van een bestemmingplan ben je ruim een jaar verder in de tijd. Daarna kan de omgevingsvergunning voor de bouw worden aangevraagd. Voor de 5 gezinswoningen wordt de aanvraag omgevingsvergunning nu naar voren gehaald. Hiermee hoeven we niet een jaar te wachten en kunnen we eerder starten met bouwen van de vijf gezinswoningen. Dit blijft wel van toepassing op de bouw van de 7 seniorenwoningen. 

Wanneer bouwen?
De bouw van de vijf eengezinswoningen is gestart en we zijn met de voorbereidingen voor de verhuur begonnen. De huurprijs van deze woningen is vastgesteld op € 737,-. 
Als u als belangstellende staat ingeschreven krijgt u bericht over de verhuur zodra we hier meer informatie over hebben. 

Heeft u belangstelling?
Vul uw gegevens in op de belangstellendenlijst (u ontvangt hiervan geen bevestiging) en wij informeren u via e-mail over de voortgang van dit nieuwbouwplan. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen voor een toewijzing van een woning. Als u wilt reageren op een woning, moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Thuis in de Achterhoek.

Hier komen de nieuwe woningen
Vijf gezinswoningen
Zeven gelijkvloerse woningen